Zakres usług

- niedobór testosteronu (hipogonadyzm), w tym zespół Klinefeltera, zespół Kallmanna
- tzw. andropauza, czyli niedobór testosteronu związany z wiekiem
- opóźnione dojrzewanie u chłopców
- ginekomastia
- zaburzenia wzwodu (impotencja)
- osteoporoza u mężczyzn
- leczenie skutków dopingu farmakologicznego (anaboliczno-androgenowego)
- niepłodność męska, zaburzenia spermatogenezy
- leczenie skutków ablacji androgenowej u chorych z rakiem stercza
- leczenie hormonalne testosteronem chorych po nowotworach jądra
- leczenie hormonalne transseksualistów

- pierwotny i wtórny brak miesiączki
- nadmiar androgenów (nadmierne owłosienie - hirsutyzm, trądzik - acne)
- zespół policystycznych jajników
- niepłodność
- hiperinsulinizm
- antykoncepcja hormonalna
- przedwczesna menopauza
- menopauza - leczenie hormonalne
- otyłość

- niedoczynność tarczycy (choroba Hashimoto)
- nadczynność tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa)
- wole guzowate obojętne i nadczynne
- guzki tarczycy
- choroby tarczycy w ciąży
- zapalenia tarczycy

- hiperprolaktynemia, prolactinoma
- skutki hormonalne leczenia lekami psychotropowymi
- choroba Cushinga.

- guzy nadnerczy
- niedoczynność nadnerczy (choroba Addisona)
- nadczynność kory nadnerczy (zespół Cushinga)

Doświadczenie

Od 2017 roku Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

2017 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskany na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: „Ocena roli hormonów anabolicznych w patogenezie stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2 u mężczyzn” – Warszawski Uniwersytet Medyczny

2013-2017 Koordynator Oddziału Endokrynologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski

1995 – 2013 - Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

1988-1994 - studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

2004 - specjalizacja z endokrynologii

2000 - II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.

2000 - stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Wpływ wyrównywania niedoboru testosteronu na jakość życia, lipidy osocza i gęstość mineralną kości u starszych mężczyzn”.

1997 - I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych

Autor i współautor ponad 200 publikacji (artykułów oryginalnych, poglądowych, rozdziałów w podręcznikach, komentarzy i doniesień zjazdowych - patrz zakładka - "Najważniejsze publikacje"

Autor polskich standardów rozpoznawania i leczenia zespołu niedoboru testosteronu u mężczyzn (tzw. andropauzy) oraz hipogonadyzmu u mężczyzn ("Medycyna po Dyplomie" 2008)

Członek:

Głównym zakresem zainteresowań naukowych jest endokrynologia starzenia, (niedobory hormonalne u mężczyzn i kobiet), hipogonadyzm u mężczyzn, zaburzenia potencji, ginekomastia oraz osteoporoza.

Publikacje

Poniższy zakres publikacji stanowi zbiór moich publikacji
zamieszczany w czasopismach i periodykach naukowych.
Pełny dostęp do publikacji dostępny jest między innymi
za pośrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie.

 1. Rabijewski M. „Tadalafil w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia”, Przegląd Urologicvzny 2016;4:12-14.
 2. Piatkiewicz P. GLUT Piątkiewicz P, Bernat-Karpińska M, Miłek T, Rabijewski M, Rosiak E. NK cell count and glucotransporter 4 (GLUT4) expression_ insubjects with type 2 diabetes and colon cancer. Diabetology & Metabolic Syndrome 20168:38. DOI: 10.1186/s13098-016-0152-6
 3. Tomasiuk R, Gawroński K, Rzepecki P, Rabijewski M, Cacko M. The evaluation of NT-proCNP, C-reactive protein and serum amyloid A protein concentrationin patients with multiple myeloma undergoing stem cell transplantation Leukemia Research DOI:10.1016/j.leukres.2016.05.017
 4. Tomasiuk R. Faundez R, Cacko M, Mikaszewska-Sokolewicz M, Cacko A, Rabijewski M. NT-proCNP as a new indicator of asthenozoospermia. Adv Med Sciences2016.2:23-29
 5. Bosek I, Sulich A, Rabijewski M, Kaleta M, Kniotek M, Miłek T, Piątkiewicz P. Levels of interleukin-2 in patients with colon cancer and diabetes type 2– J Pre-Clin Clin Res. 2016; 10(1): 1–5. doi: 10.5604/18982395.1201825
 6. Rabijewski M, Papierska L, Piątkiewicz P. The relationships between anabolic hormones and body composition in middle-aged and elderly men withprediabetes – a cross-sectional study. J Diabetes Res. 2016;2016:1747261. doi: 10.1155/2016/1747261.
 7. Rabijewski M. Leczenie hipogoandyzmu z zachowanie płodności u mężczyzn. Pol Merkur Lekarski 2016;237198-201
 8. Piątkiewicz P, Buraczewska-Leszczyńska B, Kuczerowski R, Bernat-Karpińska M, Rabijewski M, Kowrach M. Severe hypoglycemia in elderly patients with type2 diabetes and coexistence of cardiovascular history. Kardiol Pol. 2016 Apr 4. doi: 10.5603/KP.a2016.0043.
 9. Rabijewski M. Papierska L. Kuczerowski R, Piatkiewicz P. Hormonal determinants of erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms in middle-agedand elderly men with prediabetes. Aging Male. 2015;18(4):256-64.
 10. Rabijewski M, Papierska L, Kuczerowski R, Piątkiewicz P. Hormonal determinants of the severity of andropausal and depressive symptoms in middle-agedand elderly men with prediabetes. Clin Interv Aging 2015:10;1381–1391.
 11. Papierska L, Ćwikła J, Rabijewski M, Glinicki P, Otto M, Kasperlik-Załuska A. Adrenal 131I-6b-iodomethylnorcholesterol scintigraphy in choosing theside for adrenalectomy in bilateral adrenal tumors with subclinical hypercortisolemia. Imaging 2015;40(7):2453-2460
 12. Rabijewski M. Leczenie hipogonadyzmu u mężczyzn w wieku rozrodczym. Przegląd Urologiczny 2015;2:5-9.
 13. Rabijewski M. Papierska L, Piątkiewicz P. Late-onset hypogonadism among old and middle-aged males with prediabetes in Polish population. Aging Male2015;1 DOI: 10.3109/13685538.2015.1004048
 14. Rabijewski M. Androgeny u mężczyzn – aspekty laryngologiczne. w „Otolaryngologia kliniczna”, red. K. Niemczyk, Medipage 2014; str. 459-462; ISBN978-83-61104-83-4
 15. Rabijewski M. Przedwczesny wytrysk – etiopatogeneza, rozpoznawanie I leczenie. Przegląd Urologiczny 2014;4:38-40